Tagged: stir up

0

İnglilizce Phrasal Verbs

Phrasal Verbs’ler ingilizcede bazı fiillerin edat veya zarflar ile birleşerek yeni anlamlar kazanan kelime kalıplarıdır. Birleşmekten kastım iki kelimenin yan...