Linux’da tar gz kullanmak (sıkıştırma)

Tar, linux sürümlerinin (ve Macos sürümlerinin) hemen hemen hepsinde bulunan dosya veya klasörleri tek bir arşiv dosyası haline getiren ücretsiz bir programdır. Bunun yanında oluşturduğu arşiv dosyasını yerden tasarruf sağlamak için sıkıştırabilir (zipleyebilir, compress eder).

Aşağıda verilen örnekler ile tar’da sık kullanılan komutlar görülebilir.

Tek bir dosyayı arşivleyip sıkıştırmak için:

1
tar -czvf yeni_dosya_adi.tar.gz /ornek-klasor/arsivlenecek_dosya_adi

Tar komutundan sonra birkaç parametre kullandık, bunları açıklamaya çalışayım:

c – Arşiv dosyası oluşturacağımızı söyler (create).
z – Arşivlenecek dosya veya klasörü compress eder (sıkıştırır).
v – Arşivleme sırasında arşivlediği dosyaları listeler (verbose eder)
f – Arşiv dosyasının ismini belirtmemize olanak verir. (file)

Tüm klasörü arşivleyip sıkıştırmak için:

1
tar -czvf yeni_dosya_adi.tar.gz /ornek-klasor/arsivlenecek-klasor

Farkedildiği üzere, dosya sıkıştırmak ile klasör sıkıştırmak aynıdır. Burada belirtilen bir klasör olursa o klasördeki tüm alt klasörleri ve dosyaları tek bir arşiv dosyası haline getirecektir.

Farklı path’lerde bulunan birden çok klasörü arşivlemek için:

1
tar -czvf yeni_dosya_adi.tar.gz /home/ubuntu/Downloads /usr/local/stuff

Yukarıda iki farklı klasörü aynı arşiv dosyasına ekleyecektir.

Bir klasörün içinde bir veya daha fazla klasörü hariç tutarak arşivleme yapmak için:

Şimdi ben bunu çok kullanıyorum, örneğin bir web sitesinin tamamını arşivlemek istiyorsunuz fakat o web klasörünün içerisindeki resimleri çok yer kapladığı için yedeklemek istemiyorsunuz. Bunu da tar ile yapmak mümkün.

1
tar -czvf yedek.tar.gz /var/html/websitesi --exclude=/var/html/websitesi/public_html/images

Yukarıda fark ederseniz –exclude kullandık. Orada şunu diyoruz, websitesi klasörünü yedekle ama public_html içerisindeki images klasörünü sıkıştırma, veya arşiv dosyamın içerisine dahil etme.

Tar ile arşivlenmiş bir dosyayı açmak (extract etmek):

1
tar -xzvf yedek.tar.gz

Yukarıda tar paremetlerinden x’i kullandık. O x extract’tan gelmektedir. Bulunduğu klasöre yedek.tar.gz dosyasını açar. (Uncompress veya extract yapar)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Sorusu *